Loše karakteristike DSL-a,mogući uzroci?

Kad govorimo o kvalitetu DSL (ADSL i VDSL) veze, nemoguće je ovu problematiku povezati i s IPTV problemima. Vrlo često korisnik po jednoj parici koristi IPTV i Internet, sve to preko jednog DSL modema. Stoga su vrlo česti problemi u funkcionisanju IPTV servisa, kao i pristupa Internetu. Ovo se najčešće manifestuje u vidu pikselizacije slike na TV prijemniku, kao i prekidima, odnosno neodgovarajućom brzinom DSL-a, odnosno brzinom downloada i uploada.

Na sljedećoj slici prikazan je izgled slike na TV prijemniku pri pikselizaciji. Na slici se pojavljuju kockice, gubi se ton, povremeno može doći do potpunog prekida video signala.

pikselizacija

Uzroci ovakvih problema mogu biti različiti, a najčešći su: kućna instalacija, DSL modem, pretplatnička linija (bilo da je u pitanju vazdušna ili podzemna mreža), te vrlo rijetko port na DSLAM-u.

Ono što je karakteristično za DSL servis je činjenica da maksimani mogući protok opada s povećanjem udaljenosti. Prema tome, nije svejedno gdje se nalazite u odnosu na komutaciono čvorište (DSLAM). Tako na primjer ako ste od čvorišta udaljeni više od 3 km, gotovo sigurno je da IPTV servis nećete moći koristiti. Stoga su i smetnjama podložniji korisnici na ovim „graničnim“ područjima, gdje je maksimalni mogući bitski protok korisničke parice jako blizu protoka odnosno servisa koji korisnik koristi.

Osim gore pomenutih parametara, neizostavno je pomenuti i tzv. marginu šuma SNR, koja je veom značajan pokazatelj stanja DSL linije. Ono što je praksa pokaala je margina šuma ispod 12 dB može ukazivati na probleme na DSL servisu.

Kao što je pomenuto jedan od problema može biti sam DSL modem, a ponekad i njegov adapter. Zamjenom modema odnosno adaptera rješavamo problem.

Jedan od mogućih uzroka je i pristupna mreža (podzemna ili vazdušna). Loš spoj, ili dodir sa nekom drugom paricom, negdje na liniji može biti uzrok problema. Lociranjem greške ili zamjenom parice rješavamo problem. Ovdje je potrebno naglasiti da i karakteristika kabla u pristupnoj mreži (podzemnog) znatno utiču na kvalitet DSL linije. Novije mreže izgrađene s podzemnim kablovima tipa xDSL imaju znatno bolje karakeristike, te su smetnje na njima rjeđe.

Loša kućna instalacija je možda i najčešći uzrok smetnji na na DSL servisima.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*