IPTV usluga

IPTV usluga je (Internet Protokol Televizija – digitalna televizija koja se emituje preko širokopojasne Internet infrastrukture, skup interaktivnih multimedijalnih). Kod nas se prvenstveno odnosi na prijem TV signala putem Setup Boxa (STB) korištenjem telefonske linije. Da stvar bude potpuna potreban je ADSL modem i spliter.Ova usluga je često objedinjena s uslugom pristupa internetu (ADSL), kao i telefonskim priključkom POTS ili ISDN. U BiH sva tri operatera fiksne telefonije unazad nekoliko godina pružaju ovu uslugu.

U principu telefonska linija se dovodi do ADSL modema, koji je UTP kablom povezan s STB uređajem. Stb uređaj i TV prijemnik (tuner) mogu biti povezani na nekoliko načina, i u zavisnosti od vrste STB uređaja. Uglavnom se povezivanje vrši skart kablom na strani TV prijenika, a drugi kraj skart kabla(euro konektor) završava u Setup boxu. Neki STB uređaji imaju HDMI izlaz, te se HDMI kablom mogu vezati na Tv uređaj. Stariji tipovi STBova imaju i koaksijalni priključak, koji je pogodan kod starijih tipova TV prijemnika.

Postoji ograničenje u pružanju ove usluge vezano za udaljenost korisnika od komutacionog čvorišta (telefonske centrale), kao i kvalitetom pretplatničke parice.Ta udaljenost kao što je već rečeno zavisi od kvaliteta pretplatničke parice i presjeka telefonskog kabla. U praksi to varira i iznosi od 2km pri lošijim, do 3 km kod kvalitetnijih linija.

2 Replies to “IPTV usluga”

  1. Pingback: Problemi u funkcionisanju IPTV usluge | Goran Vrban

  2. Pingback: VDSL: kolike su stvarne brzine ovog servisa ? - Goran Vrban

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*