CLL telefonija

CLL(Cellular Local Loop) telefonija ima funkciju kao klasična telefonska linija POTS. Iako koristi infrastrukturu GSM mreže, krajnji korisnik na izlazu CLL uređaja dobija klasičan analogni signal na koji spaja svoj telefonki aparat.

U CLL terminalu se nalazi SIM kartica preko koje terminal komunicira s GSM mrežom, i koja se ne smije vaditi iz terminala.

Ova tehnologija se koristi uglavnom na onim na onim lokacijama gdje ne postoji izgrađena   telefonske mreža(uglavnom ruralna i rijetko naseljena područja). Terminal je povezan(na najbližu baznu stanicu) za adresu instalacije, i nije dozvoljeno njegovo premiještanje.

Priključuje se na naizmjenični napon 220V, i ima rezervno napajanje, koje obezbjeđuje nesmetan vuišečasovni rad i po nestanku električne energije.

U BiH ovu uslugu nude sva tri mrežnba operatera(mtel, BH Telekom, te HT Eronet)

Nedostaci u odnosu na klasičnu analognu liniju:

Svakako da je jedan od najvećih nedostataka zavisnost od mrežnog napona, te nemogućnost širokopojasnih servisa koje pruža klasične telefonske linije.

Jedna od prednosti CLL telefonije odnosi se na postavljanje alarmnih sistema. Naime tehničari za postavljanje alarmnih sistema smatraju da je ovaj sistem sigurniji, jer ne postoji mogućnost presjecanja dovodnog telefonskog kabla, a samim tim i pozivanja   u slučaju eventulane provale.

 

 

One Reply to “CLL telefonija”

  1. Pingback: Problemi u radu s CLL telefonijom | Goran Vrban

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*